Získání svařovacích certifikátů

Díky schopnostem našich spolupracovníků, celkovému pracovnímu prostředí ve společnosti ASPERA technology a investovaným finančním prostředkům, jsme od roku 2023 získaly svařovací certifikáty dle normem ČSN EN ISO 3834-2:2022 a ČSN EN ISO 15085-2:2021 v nejvyšší možné klasifikační úrovni CL 1!

Tyto certifikace nás opravňují ke svařování zátěžových ocelových konstrukcí a součástí drážních vozidel s vysokým bezpečnostním významem.

Je to další krok k získání nových zakázek a podpory stávajících zákazníků.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci.